Handbal regels binnen de handbal sport

Handbal is binnen ons land een populaire sport geworden. Steeds meer mensen krijgen interesse voor deze sport en ook onze nationale teams doen het erg goed. Handbal is een sport welke om veel energie vraagt. Het is een sport welke nogal zwaar is, vandaar dat er tussentijds ook van speler gewisseld wordt. Een wedstrijd duurt 2 x 30 minuten. Zoals elke sport spelregels heeft, zijn er ook binnen de handbalsport spelregels waar elke speler zich aan dient te houden. Er zijn een aantal regels, maar hieronder lichten wij enkele basisregels binnen de handbalsport toe:

  1. Spelers mogen maar drie stappen zetten met de bal in handen. Hierna is het de bedoeling dat de bal wordt doorgespeeld of wordt gestuiterd op het veld.
  2. Spelers mogen de bal niet met de voeten aanraken.
  3. Een speler mag niet binnen het doelvlak van de tegenpartij staan.
  4. De bal mag door spelers niet langer dan drie seconden in handen zijn.
  5. Andere speler vastpakken en fysiek mishandelen is niet toegestaan.
  6. Het ontvangen van twee gele kaarten is een tijdstraf van twee minuten.
  7. Wordt er driemaal een tijdstraf van twee minuten uitgedeeld dan wordt het duel uitgesloten.

Straffen binnen handbal

Handbal heeft ook enkele straffen die worden gegeven bij overtreding van de spelregels
De straffen die aan teams kunnen worden gegeven zijn als volgt:
1. 7 meter worp (ook wel de penalty genoemd).
2. De gele kaart, met als consequentie een tijdstraf van 2 minuten.
3. De vrije worp.
4. De twee minuten tijdstraf.
5. De blauwe kaart (met als gevolg een rapportage naar de bond).
6. De rode kaart.